1% dla Stowarzyszenia POLITES

Jak przekazać 1% podatku Stowarzyszeniu POLITES?

Należy po prostu wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) należy wpisać numer, pod którym Stowarzyszenie POLITES widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym:

0000134083

Należy wpisać także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (większość programów oblicza tę kwotę samodzielnie).

 

Wysokość środków otrzymanych przez nasze stowarzyszenie w kolejnych latach:

  • Za rok 2007 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 6 140,10 zł
  • Za rok 2008 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 6 366,75 zł
  • Za rok 2009 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 8 000,40 zł
  • Za rok 2010 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 3 420,30 zł
  • Za rok 2011 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 3 615,30 zł
  • Za rok 2012 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 3 003,40 zł
  • Za rok 2013 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 3 619,20 zł
  • Za rok 2014 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 2 567,10 zł
  • Za rok 2015 Stowarzyszenie POLITES otrzymało z wpłat 1% kwotę 1 745,90 zł

Środki umieszczane są na  koncie bankowym i są na bieżąco wykorzystane w działaniach statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie.