Udział w Akademii Samorządowej jest bezpłatny. Jedyne koszty, które nie będą pokrywane to koszty dojazdów na dwudniowe spotkania lokalne.

Ale – oczekujemy zaangażowania, udziału w grupach dyskusyjnych, dzielenia się dobrymi praktykami, udziału w szkoleniach stacjonarnych i online.