Uczestnicy będą pogłębiać kompetencje pod opieką koordynatorów i ekspertów programu, ale też uczyć się wzajemnie od siebie, dzielić doświadczeniami. W trakcie trwania programu będziemy się odwiedzać, sieciować, szkolić – nie tylko Was – właściwie całe gminy: urzędników i urzędniczki, radnych i radne, sołtysów i sołtyski, nauczycieli i nauczycielki oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Spotkania lokalne i bezpośredni kontakt (również on-line) z uczestnikami dadzą uczestnikom możliwość zyskiwania wsparcia w doraźnych potrzebach oraz komfort, że wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Program trwającej 10 miesięcy Akademii (wrzesień 2019 – czerwiec 2020) obejmuje takie zagadnienia jak:

 1. Dostępność informacji – w tym:

  • Dostęp do Informacji Publicznej
  • Konsultacje społeczne (w tym wsparcie procesu konsultacyjnego w gminach uczestników grupy),
  • Zebrania wiejskie; rada osiedla,
  • Sesje + komisje,
  • Prezentacja budżetu,
  • Raport o stanie gminy.
 2. Edukacja:

  1. Dla szkół: Szkolna edukacja demokracji samorządowej:

   • Pokazowe lekcje,
   • Programy szkoleniowe dla nauczycieli i nauczycielek.
  2. Dla urzędników i radnych: Narzędzia współpracy z mieszkańcami:

   • Inicjatywa Lokalna,
   • Budżet Obywatelski,
   • Współpraca z NGO,
   • Fundusz Sołecki,
   • Panel Obywatelski,
   • Współpraca z JPG.
 3. Rewitalizacja.
 4. Zagospodarowanie przestrzenne.
 5. To, co będzie Wam potrzebne, by lepiej działać w i dla swoich gmin (w ramach spotkań lokalnych i szkoleń on-line).
 6. Wspólny rejs żaglowcem „Lovis” – wizyta studyjna w Niemczech, Danii i Szwecji. W trakcie rejsu poza wizytami w wybranych samorządach (myślimy m.in. o Stralsundzie i Kopenhadze) odbywać się będą warsztaty merytoryczne, a także rozmowy nt. wyzwań i planów uczestników projektu, dalszej współpracy itp. – jesteśmy na etapie szukania funduszy**.