Aktualności


Equal chances

W ramach Wolontariatu Europejskiego Stowarzyszenie POLITES gościło dotychczas czwórkę wolontariuszy europejskich w ramach projektu "Equal Chances - mieć równe szanse".

Przeczytaj cały artykuł...


Creative Expression through Sports and Art

Działania wymiany koncentrowały się na różnorodnych formach ekspresji wyrażanej poprzez sport i sztukę.

Przeczytaj cały artykuł...


Pełną djembą

Warsztaty wyrobu i gry na bębnach djembe były finansowane w ramach Programu Make a Connection – Przyłącz się. Oprócz nauki wyrobu instrumentu warsztaty miały na celu integrację młodzieży poprzez wspólną pracę i naukę.

Przeczytaj cały artykuł...


EU Integration within the Fieldwork of Sport

Tematem projektu był sport i młodzież w Unii Europejskiej. Dowiedzieliśmy się o sposobach w jaki do sportu i pracy z młodzieżą podchodzi się w krajach, biorących udział w wymianie.

Przeczytaj cały artykuł...


Sommerakademie in Glashagen

Ideą przyświecającą niemieckim organizatorom projektu było stworzenie obozu - akademii, w której uczestnicy poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne, a także codzienne obcowanie z rówieśnikami z innych krajów, poszerzą swoje zasoby wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji i ekspresji.

Przeczytaj cały artykuł...


Creative expression

Polsko - belgijska wymiana młodzieży pokazała jakie są alternatywne formy spędzania wolnego czasu, między innymi w postaci zajęć artystycznych, sportowych, teatralnych, plastycznych i wielu innych.

Przeczytaj cały artykuł...


The Unknown Angels of the Purple World

Seminarium, które odbywało się w Izmirze w Turcji było poświęcone problemom migracji oraz sytuacji młodych kobiet, które decydują się lub też  zostają zmuszone do przeprowadzki z małych ośrodków wiejskich do dużych miast.

Przeczytaj cały artykuł...


Ekologia bez granic

Rajd rowerowy miał na celu przede wszystkim promowanie ekologii, zachowań ekologicznych, ale także integrację młodzieży i społeczności rejonów przygranicznych.

Przeczytaj cały artykuł...


Dziecioland

Dziecioland to organizowany corocznie (od roku 2003) przez Stowarzyszenie a koordynowany przez Karolinę Zblewską Dzień Dziecka organizowany dla dzieci mieszkających w Kulicach k. Nowogardu.

Przeczytaj cały artykuł...


United Europe without Stereotypes

Projekt miał służyć wzajemnemu poznaniu młodych ludzi z różnych krajów, wymianie opinii i doświadczeń dotyczących wszelkich form dyskryminacji występujących we współczesnej Europie.

Przeczytaj cały artykuł...