Dziękujemy bohaterom, pomagamy ich dzieciom

Darłowskie Centrum Wolontariatu i Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce w podziękowaniu za niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie pracowników służby zdrowia w walce z koronawirusem ogłasza konkurs, w ramach którego 1000 młodych osób (dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie zdrowia) z całej Polski otrzyma karty podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych o wartości 500 zł.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich województwach.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich w roku szkolnym 20/21, których rodzice lub opiekunowie pracują w służbie zdrowia jako: lekarz/lekarka, pielęgniarz/pielęgniarka, ratownik medyczny/ratowniczka medyczna, sanitariusz/sanitariuszka, salowy/salowa, rehabilitant/rehabilitantka, fizjoterapeuta/fizjoterapeutka, pracownik administracyjny i inny personel medyczny.

HARMONOGRAM KONKURSU:
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 sierpnia – 6 września
Wyniki konkursu: 15 września 2020 r.
Wręczenie nagród: 18 października 2020 r. podczas spotkań zorganizowanych przez Nominatorów danego województwa.

STRONA WYDARZENIA https://dziekujemybohaterom.splashthat.com

ORGANIZATOREM konkursu jest Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

FUNDATOREM nagród w konkursie jest Fundacja 4F Pomaga

#dziękujemybohaterompomagamyichdzieciom