Forum Wolontariatu Szkolnego w Warszawie

We wtorek 10 grudnia 2019 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w Forum Wolontariatu Szkolnego – ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli środowiska edukacyjnego: nauczycieli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej.

Celem Forum była debata na temat wolontariatu szkolnego oraz wyjście z propozycją nowej formuły wolontariatu dzieci i młodzieży – Szkolnego Korpusu Solidarności

Wśród osób obecnych i przemawiających na Forum byli cudowni i bardzo aktywni wolontariusze Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie i ich koordynatorka Bogusława Wiśniewska, Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW-CRSO, Piotr Krygiel – Z-ca dyrektora NIW-CRSO, Pani Minister Marzena Machałek, Profesor Piotr Gliński, Agnieszka Ludwin z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych gości. 

Forum było okazją do podzielenia się dobrymi praktykami i przestrzenią do dyskusji m.in. o tym, czym jest wolontariat, jak wzmacniać ideę wolontariatu i jak współpracować z młodzieżą aktywną, zaangażowaną obywatelsko. My opowiedzieliśmy o naszym III Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu – które odbyło się 3 grudnia 2019 roku – i rozdaliśmy publikacje z opisem działań wolontariuszy działających na terenie Pomorza Zachodniego.

Wydarzenie Forum Wolontariatu Szkolnego zostało objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.