Idzie luty, zdobywaj wiedzę!

Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

Współpraca z wolontariuszami od A do Z – 27 lutego 2018 r. 

 

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się  TUTAJ.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do  23 lutego do godz. 12:00. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 23 lutego  do godz. 16:00. 

Informacje na temat szkolenia:

  • szkolenie jest nieodpłatne

  • skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina)

  • uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

  • Termin: 27 lutego 2018 r.,  wtorek, godz. 9:00-16:00

  • Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin