Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
viagra cialis
viagra cialis
Szlachetna PACZKA - Informacje


Idea:

Szlachetna PACZKA to ogólnopolska akcja, której celem jest przekazanie wigilijnej pomocy najuboższym rodzinom z całej Polski. Szlachetna PACZKA to pomoc lokalna, organizowana w miejscowych społecznościach, co gwarantuje jej przydatność i skuteczność. Bieda jest jak choroba – by skutecznie pomóc, trzeba ją dobrze zdiagnozować. 

Co roku przed Bożym Narodzeniem nasi wolontariusze zbierają szczegółowe informacje o potrzebach ubogich osób ze swojego środowiska. Dane te umieszczamy później w anonimowej internetowej bazie.

W oparciu o nią szukamy osób, które chciałyby odpowiedzieć na konkretne potrzeby, robiąc dla kogoś paczkę na święta. Co roku w grudniu, na naszych oczach dzieje się cud: ludzie dzielą się dobrem – najszlachetniejszą cząstką siebie.

Szlachetna PACZKA to:

  • Wysoka jakość – bo zależy nam na innych.
  • Elitarność – bo każdy może stać się KIMŚ.
  • Poświęcenie – bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.
  • Rycerskość - bo ideały zamieniamy w czyn!

Również Ty możesz stać się KIMŚ angażując się w Szlachetną PACZKĘ jako:

WOLONTARIUSZ - opiekuje się 1-3 rodzinami i to na nim spoczywa indywidualna odpowiedzialność za dotarcie z pomocą do tych rodzin. To wolontariusz jest jedynym łącznikiem pomiędzy rodziną potrzebującą a darczyńcą w akcji.

LIDER - stoi na czele rejonu, który liczy około 8-12 osób. Lider koordynuje przebiegiem akcji Szlachetna PACZKA w rejonie oraz czuwa nad pracą około 10 wolontariuszy.

DARCZYŃCA - darczyńcami stają się całe grupy społeczne: rodziny, uczniowie w klasach, pracownicy firm. Przygotowane przez nich paczki dostarczane są do lokalnych magazynów, skąd nasi wolontariusze rozwożą je do potrzebujących.

 
Slideshow is powered by phatfusion
Design by Next Level Design / Script by Joomla!