Stowarzyszenie POLITES
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

tel: 91 450 11 46
tel: 91 350 84 75
fax: 91 350 84 74

e-mail: biuro@polites.org.pl

Konto bankowe:

Bank BGŻ SA o/Szczecin
84203000451110000002746700