Majowe szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy

Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu.  Szkolenia skierowane  są do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina). Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie uczestnictwa. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się  TUTAJ.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin

 

1) Współpraca z wolontariuszami od A do Z – 17 maja (czwartek), godz. 9:00-16:00

Osoby prowadzące: Anna Biały i Katarzyna Michałek

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 11 maja do godz. 12:00. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 14 maja  do godz. 16:00. 

 

2) Rozwój potencjału i zaangażowania wolontariusza za pomocą narzędzi coachingowych i technik kreatywnych – 24 maja (czwartek), godz. 10:00-15:00

Osoba prowadząca: Maja Wencierska

Szkolenie ma na celu dostarczenie koordynatorom praktycznych narzędzi coachingowych oraz technik wywodzących się z treningu twórczości do budowania automotywacji wolontariusza do pracy w organizacji poprzez rozwijanie jego naturalnych predyspozycji, pogłębianie zaangażowania oraz wspieranie w sytuacjach trudnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia wspierających rozmów z wolontariuszami, poznają narzędzia z zakresu zarządzania kompetencjami wolontariuszy, kreatywne techniki rozwiązywania problemów oraz budowania atmosfery współpracy w zespole wolontariuszy.