Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2018/2019  zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

  • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej grupy.
  • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
  • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
  • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).
  • Celem akcji jest wspieranie mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi, w związku z tym bezpośrednio w akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne oraz przedstawiciele aktualnych władz samorządowych (radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów) i urzędów samorządowych.

UWAGA! W akcji 2018/2019 do czasu zakończenia wyborów samorządowych 2018 nie mogą uczestniczyć kandydaci i kandydatki startujący w wyborach samorządowych.

Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów lub logotypu akcji Masz Głos w trakcie kampanii wyborczej.