Aby otrzymać informacje dotyczące akcji Masz Głos w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim należy skontaktować się z Anną Graczyk (e-mail: biuro@polites.org.pl, tel.: 91 450 11 46).