Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do Akcji Masz Głos!  Nabór do akcji trwa do 23 września.

Do 23 września trwa nabór do ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jej uczestniczki i uczestnicy prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postaci ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia. Każdy może dołączyć!

Co czeka na Ciebie w tym roku?

W tym roku nabór do akcji Masz Głos trwa do 23 września. Dla zainteresowanych zaplanowano bezpłatne szkolenia we wszystkich województwach. Uczestnicy zdobędą wiedzę o samej akcji, a także o wybranych narzędziach, które ułatwią im działanie w lokalnej społeczności m.in o tym czym jest inicjatywa lokalna i uchwałodawcza, jak wpływać na budżet gminy oraz jak angażować mieszkańców metodą organizowania społecznego.

Na dobry początek – szkolenia wojewódzkie

W województwach lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim szkolenia planowane są 08.09 (Zielona Góra – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społeczne), 16.09 (Szczecin – Stowarzyszenie POLITES), 22.09 (Malbork – Urząd Miasta).

Więcej o szkoleniach

A później?

Każda edycja trwa około dziesięciu miesięcy i przez cały ten czas wszyscy uczestnicy są wspierani przez ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Przy organizacji swoich działań mogą skorzystać z ich doświadczenia, zasięgnąć rady i pomocy m.in. w aktywizowaniu swoich społeczności lokalnych, dowiedzieć się jak budować dialog mieszkańców z samorządem, a także jak integrować wokół rozwiązywania problemów w gminie.

Kto może wziąć udział?

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy organizujący się w grupy nieformalne, a także młodzieżowe rady gminy, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki i sołectwa, media, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, portale informacyjne i wszyscy, którym zależy na aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Jak się zarejestrować?

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o akcji i szkoleniach wojewódzkich na stronie Masz Głos

Harmonogram 

  • wrzesień 2018 – szkolenia wojewódzkie
  • 23-25 listopada 2018 – szkolenie ogólnopolskie w Falentach
  • 31 grudnia 2018 – sprawozdania cząstkowe
  • luty/marzec 2019 – szkolenia regionalne
  • 20 kwietnia 2019 – podsumowania końcowe
  • 7 czerwca 2019 – Gala Super Samorząd
  • 8 czerwca 2019 – szkolenie podsumowujące

Organizatorzy

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego partnerem jest Stowarzyszenie POLITES (czyli my).

Pozostali partnerzy w kraju to: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber.