Podstawowe zasady udziału w szkoleniu:

  • udział jest bezpłatny, zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne;
  • liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij w zielony obszar powyżej) jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu. 

Wszystkie szkolenia dotyczyć będą:

  1. W module pierwszym akcji Masz Głos – omówimy korzyści płynące z udziału w akcji, przedstawimy przykłady działań jakie zostały zrealizowane w ramach akcji, zaproponujemy zasady współpracy.
     
  2. W module drugim poruszymy temat zmiany lokalnej wraz z wachlarzem narzędzi niezbędnych do jej wprowadzenia. Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak wykorzystać… m.in.: budżet obywatelski, fundusz sołecki, inicjatywę lokalną, radę gminy/radę miasta, ciała konsultacyjne np. radę seniorów, radę pożytku publicznego, skargi, wnioski i petycje, dostęp do informacji publicznej, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, …aby wprowadzić zmiany, których potrzebujecie w swoich społecznościach.

Zapraszamy serdecznie!