Aby otrzymać wszekie informacje dotyczące akcji Masz Głos należy skontaktować się z Anną Graczyk-Osowską (e-mail: biuro@polites.org.pl, tel.: 91 450 11 46).