Regulamin akcji:

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2019/2020  zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

  • Prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej grupy.
  • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
  • Zapraszamy na debaty i spotkania osoby z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy.
  • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców, władze samorządowe (m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów).
  • Celem akcji jest wspieranie mieszkańców we współpracy z władzami samorządowymi, w związku z tym bezpośrednio w akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne oraz przedstawiciele aktualnych władz samorządowych (radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów) i urzędów samorządowych.

Uwaga:

Uczestnikami/uczestniczkami akcji nie mogą być osoby sprawujące mandaty w organach władz samorządowych!

Harmonogram akcji Masz Głos 2019/2020:

4 września 2019

Początek naboru do akcji Masz Głos 2019/2020

4-30 września 2019

Szkolenia wojewódzkie

30 września 2019

Zakończenie naboru

październik 2019

Kontaktowanie się koordynatorów z uczestnikami: praca nad pomysłem działania, planem, metodą realizacji

22-24 listopada 2019

Szkolenie ogólnopolskie w Falentach

10 stycznia 2020

Termin przesyłania podsumowań cząstkowych

Luty/marzec 2020

Szkolenia regionalne

16 kwietnia 2020

Termin przesyłania podsumowań końcowych

5 czerwca 2020

Gala Super Samorząd

6 czerwca 2020

Spotkanie podsumowujące