Akcja Masz Głos to propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie działać w swojej społeczności. Wspieramy mieszkańców i mieszkanki z całej Polski, doradzamy jak zmieniać najbliższe otoczenie, współpracować z władzami i angażować innych do działania! Bo samorząd to nie tylko władze, lecz my wszyscy!

Chcesz działać lokalnie, ale nie wiesz od czego zacząć? Potrzebujesz wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w prowadzonych działaniach? A może brakuje ci środków do realizacji pomysłu? Dołącz do akcji Masz Głos!

Do tegorocznej edycji akcji dołączyć mogą grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, biblioteki, sołectwa, rady młodzieżowe i rady seniorów, a także domy kultury, lokalne media i portale informacyjne, szkoły, czy uniwersytety trzeciego wieku.

Przez dziesięć miesięcy pod opieką koordynatorów uczestnicy będą wprowadzali zmiany w miejscu, w którym mieszkają.

Na koniec akcji najbardziej skuteczni i najaktywniejsi uczestnicy zostaną wyróżnieni nagrodą Super Samorząd.

 

Korzyści płynące z udziału w akcji:

– wsparcie merytoryczne – możecie liczyć na porady telefoniczne, e-mailowe lub Skype’owe doświadczonych koordynatorek i koordynatorów z naszych organizacji partnerskich

– wsparcie eksperckie – prawnika/prawniczki, socjologa/socjolożki, z zakresu promocji, konsultowanie uchwał, wsparcie organizacyjne

– wizyta u Was (np. eksperta, konsultanta), np: na spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami, na posiedzeniu rady gminy/miasta

– przykładowy scenariusz działania wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów

– pomoc w angażowaniu mieszkańców i współpracy z władzami

– możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach: pierwsze spotkanie (wojewódzkie) wprowadza uczestników w tematykę i ułatwia rozpoczęcie działań (wrzesień 2019 r.). Drugie to trzydniowe spotkanie ogólnopolskie (22-24 listopad 2019 r.) – dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek, na którym będziecie mogli poszerzyć wiedzę specjalistyczną, np: z zakresu wykorzystania różnych narzędzi współpracy z władzami, jak fundusz sołecki, dostęp do informacji publicznej itp. Trzecie spotkanie (regionalne w Twoim regionie) ma na celu poznanie wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z danego regiony na temat konkretnych rozwiązań i sposobów wprowadzania lokalnej zmiany (luty-marzec 2020 r.). Na koniec edycji akcji przewidzieliśmy spotkanie ogólnopolskie dla najlepszych uczestniczek i uczestników, przy okazji wręczenia nagrody Super Samorząd (czerwiec 2020 r.)

– materiały informacyjne (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna) i promocyjne (m.in. afisze, długopisy, ulotki, plakaty), które będziecie mogli wykorzystać podczas realizacji działania

– możliwość otrzymania mikrograntu (do 500 zł), na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami

– listy potwierdzające Wasz udział w akcji Masz Głos do przedstawicieli władz Waszych samorządów. Postaramy się zachęcić ich do jak najlepszej współpracy z Wami!

– certyfikat udziału w akcji

– możliwość działania pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logotypem

– promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl

– uczestniczenie w Gali Super Samorząd na Zamku Królewskim i możliwość otrzymania nagrody Super Samorząd

– poznanie ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze i będą dzielić się z Wami swoimi doświadczeniami!

 

Przykładowe działania w akcji Masz Głos

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości lub gminie:

 • warto wprowadzić lub ulepszyć budżet obywatelski albo fundusz sołecki,
 • władze samorządowe powinny być bardziej dostępne dla mieszkanek i mieszkańców – organizować dyżury, udostępniać adresy mailowe i numery telefonów, zamieszczać informacje na stronach internetowych,
 • mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na wydatki z budżetu,
 • jakiś element przestrzeni publicznej wymaga naprawy,
 • lokalne instytucje, takie jak domy kultury i biblioteki powinny uatrakcyjnić ofertę,
 • władze samorządowe powinny być bardziej otwarte na pomysły mieszkanek i mieszkańców,
 • brakuje odpowiedniej infrastruktury np. drogowej,
 • powinno być realizowanych więcej inicjatyw lokalnych,
 • przydałby się plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dobrze byłoby poprawić przejrzystość działań władz samorządowych,
 • urzędy powinny dostosować godziny pracy do potrzeb mieszkanek i mieszkańców,
 • warto usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej,
 • władze samorządowe powinny w większym stopniu konsultować z mieszkańcami i mieszkankami swoje plany i decyzje…

…dołącz, a podpowiemy Ci, jak to osiągnąć!

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego.