• Co zrobić, by dołączyć do akcji?

Aby zacząć działać należy zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji. Nabór trwa do końca września!

Jeśli Twoja organizacja już uczetniczyła w akcji wystraczy zalogować się na swój profil na stronie www.maszglos.pl i dołączyć do naszej grupy jeszcze raz 🙂 

  • Kto może wziąć udział w akcji?

W akcji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy organizujący się w grupy nieformalne, a także młodzieżowe rady gminyrady osiedlowedomy kultury, biblioteki i sołectwamediaszkołyuniwersytety trzeciego wiekuportale informacyjne i wszyscy, którym zależy na aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Uwaga: Uczestnikami/uczestniczkami akcji nie mogą być osoby sprawujące mandaty w organach władz samorządowych!

  • Chcesz wiedzieć więcej?

Rejestracja oraz szczegółowe informacje o akcji i szkoleniach wojewódzkich na stronie Masz Głos