W czasie trwania akcji Masz Głos uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Spotkanie ogólnopolskie – trzydniowe spotkanie dla najaktywniejszych uczestników i uczestniczek, podczas którego będą oni mogli poszerzyć wiedzę specjalistyczną, np.: na temat wykorzystania różnych narzędzi współpracy z władzami, fundusz sołeckiego, dostępu do informacji publicznej itp. Spotkanie odbędzie się w listopadzie 2018 roku.

Spotkania regionalne (dla naszej grupy regionalnej) – uczestnicy i uczestniczki będą mogli poznać się nawzajem oraz podzielić się swoimi doświadczeniami na temat konkretnych rozwiązań i sposobów wprowadzania lokalnej zmiany. Spotkania planowane są w pierwszym kwartale roku 2019.

Spotkanie ogólnopolskie – na koniec edycji 2018/2019, dla najlepszych uczestniczek i uczestników, które będzie podsumowaniem akcji i zorganizowane zostanie przy okazji wręczenia nagrody Super Samorząd na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie planowane jest w czerwcu 2019 r.

W ramach edycji 2018/2019 odbędą się szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a zarazem dostarczą merytorycznej wiedzy, tym którzy chcieliby zacząć działać na rzecz swojego otoczenia.  W naszym regionie odbędą się spotkania, których tematem będą nowe przepisy o samorządzie gminnym:

  • podstawowe regulacje dotyczące budżetu obywatelskiego;
  • komisja skarg, wniosków i petycji,
  • rola przewodniczącego rady gminy w stosunku do pracowników urzędu,
  • interpelacje radnych, a dostęp do informacji publicznej,
  • raport o stanie gminy,
  • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.

Szkolenia są adresowane do osób, które działają lub chcą działać w swojej gminie i zastanawiają się jak korzystać z różnych dostępnych narzędzi współpracy z samorządem.


Województwo lubuskie

  • 08.09.2018, Zielona Góra (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3),10.00 – 17.00, „Jak wykorzystać nowe narzędzia wpływania na władzę, tak by skutecznie zmieniać swoje otoczenie?” Szkolenie poprowadzi Szymon Osowski – szczecinianin, prawnik związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezes stowarzyszenia. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuje się informacją publiczną, funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku jest notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – zajął 9 miejsce), publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.

Województwo zachodniopomorskie

  • 15.09.2018, Szczecin (Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205), 10.00 – 17.00, „Jak wykorzystać nowe narzędzia wpływania na władzę, tak by skutecznie zmieniać swoje otoczenie?” Szkolenie poprowadzi Szymon Osowski – szczecinianin, prawnik związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezes stowarzyszenia. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuje się informacją publiczną, funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku jest notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – zajął 9 miejsce), publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.

Województwo pomorskie

  • 22.09.2018, Malbork, 10.00 – 17.00, „Jak wykorzystać nowe narzędzia wpływania na władzę, tak by skutecznie zmieniać swoje otoczenie?” Szkolenie poprowadzi Szymon Osowski – szczecinianin, prawnik związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezes stowarzyszenia. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuje się informacją publiczną, funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku jest notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – zajął 9 miejsce), publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.