Mini granty na zachodniopomorskie inicjatywy wolontariackie

10-09-2021

Zapraszamy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – województwo zachodniopomorskie”. W dniach 13 – 28. 09. 2021 r. możecie zgłaszać swoje pomysły na działania lokalne, które realizowane będą przez zespoły wolontariuszy. W ramach konkursu dofinansujemy minimum 8 inicjatyw o wartości od 500 do 1000 zł. 

Konkurs „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – województwo zachodniopomorskie” to wyjątkowa okazja dla zespołów wolontariuszy z województwa zachodniopomorskiego na realizację oddolnych działań na rzecz społeczności lokalnych, promocji wolontariatu i jego wzmacniania. Nieważne co – ważny jest autorski, unikalny pomysł, który wybije się na tle innych. 

W roku 2021 w ramach konkursu, Stowarzyszenie POLITES jako Partner Regionalny Korpusu Solidarności, dofinansuje minimum 8 inicjatyw o łącznej wartości 8000 zł. Skupiamy się przede wszystkich na działaniach oddolnych, które będą promować wartości wolontariatu jako realizacji działań na rzecz innych i wynikających z potrzeby aktywności. W ramach programu o mikrodotację mogą ubiegać się zespoły wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego, które zamieszkują teren województwa oraz planują działania na terenie województwa. Na czele zespołu musi stać Lider Zespołu- osoba pełnoletnia, która posiada aktywne konto w systemie SOW – System Obsługi Wolontariatu tj. platforma internetowa, która służy do rejestracji ofert wolontariatu oraz członków Korpusu Solidarności – Wolontariuszy Korpusu Solidarności.

Nabór wniosków: 13 – 26. 09. 2021 r. !Uwaga, nabór został przedłużony do 28. 09. 2021r. !

Sposób złożenia wniosków: przesłanie/ dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/206, 70-205 Szczecin) lub na adres e-mail biuro@polites.org.pl do ostatniego dnia naboru do godziny 23:59. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Uprawnione osoby: zespoły wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego, na czele z Liderem Zespołu, których miejscem zamieszkania jest województwo zachodniopomorskie

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Regulaminie Konkursu. Zapraszamy do składania ofert/ wniosków na realizację mini grantów w dniach 13 – 28. 09. 2021 r. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych na temat programu: 

– spotkanie informacyjne online: 23. 09. 2021 r. godz. 16:00

LINK do rejestracji na spotkanie znajduje się TUTAJ 

Kontakt dla osób chętnych do zgłoszenia wniosku w konkursie: Emilia Dąbrowska, telefon 91 450 11 46, email: biuro@polites.org.pl 

Dokumenty dla wnioskujących w konkursie: 

Regulamin konkursu „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – województwo zachodniopomorskie” [pdf]

Wniosek o mini grant [docx] [pdf]

Wniosek o mini grant – instrukcja wypełniania [pdf]

Karta oceny wniosku o mini grant [pdf]

Sprawozdanie z realizacji mini grantu [docx] [pdf]

Konkurs na Mini granty dla wolontariuszy został sfinansowany ze środków otrzymanych w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 w programie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030