Nabierz wprawy w prawie, czyli poradnik o prawnych aspektach wolontariatu

Nareszcie, mamy to! Dzięki wielkiej pracy Bartosza Wilka powstał poradnik o prawnych aspektach wolontariatu. W wyborze poszczególnych zagadnień i przykładów, pomocne były wątpliwości i pytania osób organizujących wolontariat, koordynatorów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Wolontariatów wreszcie samych wolontariuszy. 

Bratosz Wilk, wprowadzenie: 

Poradniki dotyczące prawnych aspektów wolontariatu nie są czmyś nowym, jednak upływ czasu sprawił, że wiele z nich jest już nieaktualnych. Z jednej strony, odwołują się do nieobowiązujących już przepisów, a z drugiej strony nie odnoszą się do przepisów nowo wprowadzonych. Poza tym można powiedzieć, że tam się kończy poradnik, gdzie się zaczyna problem. Dlatego też niniejszy poradnik w założeniu ma udzielić odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się przy organizowaniu wolontariatu, a na które to pytania nie zawsze można znaleźć odpowiedź w dostępnych poradnikach.
Poniższe opracowanie nie zawiera wszystkich zagadnień oraz wątpliwości, które powstały w związku z organizowaniem wolontariatu. Wskazówką w wyborze zagadnień były, z jednej strony, przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące właśnie wolontariatu. Poza tym, odniesiono się do zagadnień dotyczących wolontariatu uregulowanych w innych aktach prawnych. W końcu, poradnik dotyka zagadnień ogólnych, które jednak mogą znaleźć odniesienie także dowolontariatu działalności z nim związanej (zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej, podstawowe regulacje RODO).

Publikacja dostępna jest tutaj  ⇒ Nabierz wprawy w prawie, czyli poradnik o prawnych aspektach wolontariatu

Opracowanie graficzne: Ada Krawczak