Członkowie zwyczajni:

 • Aleksandra Jabłońska
 • Anna Biały
 • Anna Graczyk-Osowska
 • Bartosz Wilk
 • Damian Kruczkowski
 • Ewelina Putresza
 • Ewelina Sobecka
 • Jakub Sztombka
 • Kalina Kukiełko-Rogozińska
 • Łukasz Jurczyński
 • Marta Zabłocka
 • Paweł Sikora
 • Przemysław Landowski
 • Sławomir Muzioł
 • Wojciech Spychała

 

Członkowie honorowi:

 • Łukasz Jurczyński
 • Teresa Lipko
 • Anna Mazurkiewicz
 • Grzegorz Rygielski
 • Karolina Zblewska

 

Członkowie wspierający

 • Przemysław Bolin