Członkowie zwyczajni:

 • Anna Biały
 • Anna Graczyk-Osowska
 • Agnieszka Kaczmarek
 • Damian Kruczkowski
 • Kalina Kukiełko-Rogozińska
 • Przemysław Landowski
 • Katarzyna Michałek
 • Sławomir Muzioł
 • Ewelina Putresza
 • Paweł Sikora
 • Ewelina Sobecka
 • Wojciech Spychała
 • Jakub Sztombka
 • Bartosz Wilk

Członkowie honorowi:

 • Łukasz Jurczyński
 • Teresa Lipko
 • Anna Mazurkiewicz
 • Grzegorz Rygielski
 • Karolina Zblewska

Członkowie wspierający

 • Przemysław Bolin

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Biały – Prezeska Zarządu

Kalina Kukiełko-Rogozińska – Członkini Zarządu

Ewelina Sobecka – Członkini Zarządu

Jakub Sztombka – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Przemysław Landowski – Przewodniczący

Sławomir Muzioł