Do Programu rodzice/opiekunowie mogą zgłaszać uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy mają problemy w nauce – nie potrafią rozwiązać zadania domowego, mają kłopot w zapamiętaniu zasad gramatyki, tabliczki mnożenia, lub po prostu w siebie nie wierzą.

Staramy się stwarzać możliwości i narzędzia do odpowiedniej nauki, której często brakuje w warunkach domowych. Program skierowany jest w szczególności do uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Uczniów do Programu można zgłaszać osobiście w biurze stowarzyszenia poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz indywidualną rozmowę z koordynatorem.