Podziękuj wolontariuszom: konkurs Barwy Wolontariatu 2017

Konkurs Barwy Wolontariatu 2017 w województwie zachodniopomorskim

Pomorze. Pomoże?!

Celem konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy swoimi działaniami przyczynili się również do popularyzacji wolontariatu naszym województwie. 

Jak się zgłaszać?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania wolontariackie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20 listopada 2017 r.  

Kandydatów do konkursu można zgłaszać listownie, osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie, ul Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin (z dopiskiem Barwy Wolontariatu 2017) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@polites.org.pl wpisując w tytule wiadomości – Barwy Wolontariatu 2017.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie. 

Do 24 listopada 2017 r. Kapituła Regionalna wybierze lokalnych laureatów I, II i III miejsca.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Obywatelskiej organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin 5 grudnia 2017 r. w Teatrze Lalek Pleciuga. 

Konkurs jest organizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

oraz Urzędu Miasta Szczecin