Poszukujemy pracownika/ pracowniczki. Dołącz do naszego zespołu

Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe doświadczenia, masz w sobie gotowość do podejmowania wyzwań i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku – dołącz do naszego POLITESowego zespołu koordynatorów i koordynatorek Europejskiego Korpusu Solidarnościlaugh

 

 

Zakres działań:

• wsparcie bieżącej pracy koordynatorów wolontariatu europejskiego/ Europejskiego Korpusu Solidarności oraz pracy i pobytu wolontariuszy europejskich;

• współprowadzenie/ prowadzenie warsztatów dla wolontariuszy europejskich Programu Europejski Korpus Solidarności, w tym współprowadzenie spotkań podsumowujących pracę wolontariuszy;

 przygotowywanie informacji i raportów o realizowanych działaniach na potrzeby upowszechniania informacji;

• wsparcie językowe (tłumaczenie j. polski – j. angielski) podczas prowadzonych przez wolontariuszy europejskich działań w placówkach oświatowych, instytucjach, organizacjach;

• zarządzanie profilami społecznościowymi;

• przygotowywanie grafik i materiałów graficznych/ promocyjnych (dodatkowo).

 

Profil:

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

• otwartość na działania, pomysłowość, kreatywność, komunikatywność, energia do działania;

• doświadczenie w pracy grupowej, otwartość na ludzi;

• dobra znajomość Social Media, narzędzi MS Office, aplikacji graficznych;

• gotowość do pracy biurowej, jak również do działania z wolontariuszami europejskimi Programu Europejski Korpus Solidarności, w tym w zadaniowym systemie pracy.

 

Oferujemy pracę (na zlecenie, umowę o pracę – w zależności od potrzeb)  w międzynarodowym środowisku, wśród młodych ludzi i w międzykulturowych działaniach. Wymiar czasu pracy to pół etatu tj. 20 godzin tygodniowo, w tym zadaniowy system pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres E-mail biuro@polites.org.pl do dnia 15 września 2019 roku.

 

Uwzględniane będą CV wyłącznie z poniższym dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.