Program skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12  lat, którzy nie mają dziadków lub nie mają z nimi kontaktu, a także z rodzin niepełnych.

Pomoc może im okazać starszy wolontariusz – „babcia” lub „dziadek”, który po zbudowaniu z nim odpowiedniej relacji będzie się opiekował dzieckiem, wspierał je w nauce, spędzał czas wolny, podnosił jego samoocenę.

Spotkania z dzieckiem odbywać się mają przez co najmniej 2 godziny raz w tygodniu przez rok w domu podopiecznego. Bardzo ważna jest systematyczność spotkań.

Dobór dzieci i wolontariuszy odbywa się z akceptacją rodziny – wolontariusza – dziecka.

Dzieci do Programu można zgłaszać:

  1. mejlowo (biuro@polites.org.pl) z krótkim opisem sytuacji, wiekiem dziecka i danymi do kontaktu,
  2. telefonicznie (91 450 11 46)
  3. osobiście w biurze stowarzyszenia.

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów szkolnych do zgłaszania dzieci potrzebujących tego rodzaju wsparcia.