Pyrzycka Akademia Zmiany

Projekt Pyrzycka Akademia Zmiany powstał dzięki pomocy i współpracy Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej”.

Cel projektu:

Zwiększenie inicjatyw mieszkańców na rzecz integracji społeczności poprzez wsparcie i realizację projektów zmiany w społecznościach sołectw.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu działania społeczności lokalnych w gminie i sołectwach,
  • zwiększenie działań integrujących w społecznościach sołectw,
  • przygotowanie i przeprowadzenie zmiany w sołectwach.

Działania:

Po wyłonieniu grupy uczestników projektu przeprowadzony został cykl doradczo–szkoleniowy, w ramach którego poza uczestnictwem w szkoleniach uczestnicy  mieli za zadanie wdrażać nabyte kompetencje organizując konkretne działania w swoich społecznościach lokalnych. Działania były wspierane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Pyrzyckiej i Stowarzyszenie POLITES, Urząd Gminy, Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury.

Cykl doradczo–szkoleniowy:

  • 1-dniowe szkolenie integracyjno-informacyjne,
  • 2-dniowe szkolenie z animacja lokalnej,
  • 2-dniowe szkolenie z wprowadzania zmiany na poziomie lokalnym,
  • 2-dniowe szkolenie z budżetu – gminy, budżetu sołeckiego i zasad budżetu partycypacyjnego,
  • 2-dniowe szkolenie z pisania projektów,
  • 1-dniowe seminarium podsumowujące projekt wraz z pokazaniem dobrych praktyk projektów zmiany.

 

Start projektu: 2009-05-01. Koniec projektu: 2009-10-31