Rekrutacja organizacji i instytucji: WOLOCAMP 20-22.09.2019

Organizacje i instytucje zachęcamy do zgłaszania się na WOLOCAMP!

 

WOLOCAMP jest działaniem promującym wolontariat i realizowanym w ramach projektu POMORZE POMOŻE?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego. Odbędzie się w dniach 20-22.09.2019 w Szkole Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w Czarnocinie

 

 

 


Zależy nam na zaangażowaniu przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z wolontariuszami i wolontariuszkami, a także nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic ze szkół w województwie zachodniopomorskim do aktywnego udziału w trzydniowym obozie, podczas którego będzie możliwe nabycie wiedzy z poszczególnych zagadnień związanych z wolontariatem i aktywnością społeczną. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli/ miały okazję do nawiązania współpracy, wypracowania planów działań oraz realizacji wspólnej akcji społecznej promującej wolontariat. 

 

Zapewniamy zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Możliwy jest również wspólny dojazd busem na miejsce.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani – prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Na WOLOCAMP będziemy mogli zaprosić 8 osób z organizacji, instytucji. Dla każdej zgłoszonej mamy jednak do zaoferowania propozycje współpracy.