W Programie mogą uczestniczyć osoby, które mają przynajmniej 17 lat (w przypadku niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców), lubią pracę z dziećmi, zgadzają się przestrzegać zasad programu, są osobami odpowiedzialnymi, akceptują normy społeczne.

Do uczestnictwa w Programie można zgłaszać się mejlowo (biuro@polites.org.pl), telefonicznie (91 450 11 46) lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia POLITES.

Należy  wypełnić ankietę zgłoszeniową, potencjalnego wolontariusza czeka następnie  rozmowa z koordynatorem oraz uczestnictwo w warsztacie pn. „Wolontariat w pierwszych krokach”.

Dopiero potem następuje dobór podopiecznego. Dobór dzieci i wolontariuszy odbywa się za akceptacją rodziny.

Zadaniem wolontariusza jest poświęcenie dziecku przynajmniej dwóch godzin w tygodniu przez cały rok szkolny. Wolontariusz w ustalonym wspólnie terminie odwiedza dziecko w jego domu rodzinnym.

Ankieta zgłoszeniowa