Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu: Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie 

Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 20 marca do godz. 12:00. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 20 marca  do godz. 16:00.

Informacje na temat szkolenia:

•    szkolenie jest nieodpłatne;

•    szkolenie skierowane jest do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc również spoza Szczecina);

•    uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu;

•   Termin: 24 marca (wtorek), w godzinach od 9:00 do 16:00; 

•   Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić  Formularz zgłoszeniowy

•   Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin.

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek

Regionalne Centrum Wolontariatu jest prowadzone przy wsparciu Miasta Szczecin.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.