Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu: Współpraca z wolontariuszami od A do Z

06-08-2020

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na szkolenie Współpraca z wolontariuszami od A do Z

26 sierpnia (środa) godz. 10:00-15:00

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 21 sierpnia do godz. 12:00.

Informacje na temat szkolenia:

• szkolenie jest nieodpłatne;

• szkolenie skierowane jest do osób zarówno ze Szczecina jak i z terenu województwa zachodniopomorskiego

Liczba wolnych miejsc: 5 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

• uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu;

• Termin: 26 sierpnia (środa) w godzinach od 10:00 do 15:00;

• Miejsce: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin.

Osoby prowadzące: Ewelina Sobecka i Kasia Michałek

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.