Tutaj realizujemy mikrodotacje.

Stowarzyszenie POLITES w ramach w programu #mikroDOTACJE 2020 nabór – „Wsparcie doraźne” realizuje trzy działania społeczne w czasie pandemii. Celem programu #mikroDOTACJE „Wsparcie doraźne” jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Reagując na potrzeby i problemy wywołane koronawirusem, w ramach wsparcia doraźnego mikrodotacji realizujemy:

  1. Wsparcie wolontariuszy #SzczecinPomaga, celem działania jest wzmocnienie współpracy i zabezpieczenie wolontariuszy akcji #SzczecinPomaga poprzez wyposażenie w środki ochrony niezbędne do pracy oraz niezbędne wsparcie; merytoryczne, psychologiczne i coachingowe, adekwatnie do potrzeb wolontariuszy. #SzczecinPomaga to miejska akcja pomocy w czasie pandemii covid-19, organizowana przez Miasto Szczecin we współpracy z organizacjami pomocowymi. Stowarzyszenie POLITES od początku jej realizacji tj. od połowy marca jest w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Szczecin, Centrum Seniora i MOPR. Stowarzyszenie POLITES współpracuje z blisko 300 osobami, które zdecydowały się na wolontariat w czasie pandemii. Wolontariusze niosą pomoc bezpośrednią, zdalną i specjalistyczną osobom potrzebującym; seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom w kwarantannie i innym, które w wyniku pandemii nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Reagujemy też na zgłoszenia z prośbą o pomoc w nauce, niezbędnym wsparciu psychologicznym, itd.   Działania w ramach Wsparcia Wolontariuszy #SzczecinPomaga  to przede wszystkim wyposażenie wolontariuszy w niezbędne środki ochrony,  a także spotkania i warsztaty on-line oraz sesje wspierające dla wolontariuszy.
  • Wolontariat z klasą w trakcie pandemii –  działanie realizowane jest z wolontariuszami, uczennicami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie. Celem działań z młodzieżą jest przeciwdziałanie społecznym i psychologicznym skutkom pandemii koronawirusa oraz zaangażowanie w działania pomocowe osób niepełnoletnich wolontariuszy adekwatnie do potrzeb i możliwości w obecnej sytuacji. Młodzi ludzie, którzy dotychczas byli bardzo aktywni i zaangażowani w działania społeczne musieli pozostać w domu. Jednak ich energia, chęć i gotowość działania  znalazła drogę do niesienia pomocy. Praca metodą projektu realizowana w formie wirtualnej, pozwoliła usystematyzować dwa działania bazujące, z jednej strony na  pasjach, zainteresowaniach młodzieży, z drugiej odpowiadające na potrzeby i problemy wywołane pandemią. Młodzi ludzie prowadzą grupę wzajemnego wsparcia na portalu facebook „Wolontariat z klasą w czasie pandemii”, gdzie dzielą się autorskimi sposobami na pandemię i włączają do interakcji innych uczestników. Równolegle młodzież reagując na problem samotności, izolacji, braku kontaktu, zdecydowała się na „rozmowy międzypokoleniowe”.   Młodzież i seniorzy, mają wsparcie koordynatorów Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia POLITES.
  • Jak pomaga #SzczecinPomaga? – badanie potrzeb wywołanych epidemią korona wirusa. Celem działania jest opracowanie narzędzia umożliwiającego zbieranie, systematyzowanie i analizowanie potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas epidemii w ramach inicjatywy #SzczecinPomaga, w celu zgromadzenia informacji o stanie pomagania, określenia potrzeb i problemów społecznych oraz opracowanie raportu, na podstawie którego organizacje pomocowe będą mogły adekwatnie programować swoje przyszłe działania. Akcja #SzczecinPomaga niesie pomoc przeciwdziałającą skutkom pandemii dotykającą różnych grup, głównie seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Realizacja działania umożliwi dokonanie diagnozy, wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji na najbliższą przyszłość, aby oferowana pomoc była skuteczna i odpowiadająca na skutki pandemii w należyty sposób.