Szkolne Kluby Wolontariusza (SKW) pozwalają włączyć młodych ludzi w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, i poprzez taką aktywność odkrywać ich zainteresowania i pasje. Ponadto utworzenie SKW umożliwia ująć spontaniczne przedsięwzięcia, akcje w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym.

Zanim podejmą Państwo decyzję o powołaniu SKW niezbędna jest zgoda dyrekcji oraz wyłonienie koordynatora/opiekuna – osoby, która będzie chciała założyć i prowadzić Szkolny Klub Wolontariusza.

Koordynator SKW będzie zobowiązany uczestniczyć w szkoleniu dla koordynatorów pt. „ Zarządzanie wolontariuszami”: pozna ideę działania SKW, zbierze grupę uczniów chętnych do działania, opracuje zasady współpracy, pozna potrzeby środowiska lokalnego i na tej podstawie opracuje plan działania. Centrum Wolontariatu oferuje wsparcie w procesie tworzenia SKW, poprzez przeszkolenie koordynatora, szkolenie dla wolontariuszy, pomoc w stworzeniu zasad i planu działania.

 

Działające Szkolne Kluby Wolontariusza w Szczecinie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie – Monika Szubielska
 2. IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – Magdalena Łysakowska
 3. VII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – Anna Piasecka-Szymankiewicz
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 – Przemysław Landowski
 5. VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – Irena Organiszczak
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie – Lilianna Chrzempka
 7. Zespół Szkół nr 5 w Szczecinie – Anna Sawicka i Małgorzata Matuszak
 8. Zespół Szkół Łączności w Szczecinie – Natalia Cieżniewska
 9. I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie – Aniela Brzezicka
 10. Szkoła Podstawowa nr 28 – Teresa Jastrzębska
 11. Zespół Szkół nr 6 – Aneta Stawicka 
 12. Szkoła Podstawowa nr 5 – Agnieszka Ruks 
 13. Zespół Szkół Sportowych – Monika Selwesiuk
 14. Szkoła Podstawowa nr 23 – Urszula Lodowska
 15. Zespół Szkół Muzycznych – Magdalena Siwek i Joanna Prykowska-Witkiewicz
 16. Zespół Szkół nr 8 – Agata Gąsior
 17. Zespół Szkół nr 13 – Beata Sangan, Katarzyna Nowak, Anna Koler-Tomaszewska
 18. Zespół Szkół nr 1 – Ewa Lipska
 19. Liceum Ogólnokształcące nr 8 – Anna Filipczak
 20. Szkoła Podstawowa nr 16 – Dorota Dmoch, Małgorzata Piechowska
 21. Szkoła Podstawowa nr 20 
 22. Szkoła Podstawowa nr 51 – Janina Mirowska 
 23. MOS nr 2 – Stanisława Tyrakowska 
 24. MOS im. Św. Brata Alberta – Daniel Spych
 25. Szkoła Pdostawowa nr 39 – Justyna Krzyżak 
 26. Liceum Ogólnoształcące nr 16 – Małgorzata Iwin

Szkolne Kluby Wolontariusza w regionie:

 1. Publiczne Gimnazjum w Przecławiu – Beata Cwajda
 2. Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich – Monika Gutman, Magda Gębka – Żyła
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – Barbara Siwek
 4. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku – Ewa Musolf
 5. Zespół Szkół w Lubianie – Joanna Całka
 6. Szkoła Publiczna w Rzędzinach – Krzysztofa Olszowy
 7. Zespół Szkół w Dołujach – Aneta Smejlis – Zespół Szkół w Dołujach 
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Mierzynie – Hanna Gottfried 
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu – Danuta Rekowska
 10. Szkoła Podstawowa w Dołujach – Anna Malesza 
 11. Szkoła Podstawowa w Dobrej – Agata Kostencka