Jeśli Państwa placówka chce korzystać z pomocy wolontariuszy zagranicznych w ramach programu Europejski Korpus Solidarności jesteśmy w stanie pomóc w procesie uzyskania certyfikacji oraz ubiegania się o finansowanie.

Stowarzyszenie POLITES posiada Znak Jakości Programu Europejski Korpus Solidarności, który jest potwierdzeniem, że pracownicy bardzo dobrze znają zasady programu oraz mają doświadczenie w realizacji projektów wolontariatu międzynarodowego.

Koordynatorzy EKS pomogą Państwu w czasie ubiegania się o Znak Jakości, przy merytorycznym prowadzeniu projektu oraz pracach administracyjnych związanych z przygotowaniem oraz realizacją przedsięwzięcia. Nasze stowarzyszenie może też wziąć na siebie odpowiedzialność za zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe dla wolontariuszy.

Osoby zainteresowane goszczeniem wolontariuszy zapraszamy do indywidualnych konsultacji – na spotkanie można umówić się telefonicznie (91 450 11 46) lub mejlowo (esc@polites.org.pl).