Wyniki konkursu Mini granty na zachodniopomorskie inicjatywy wolontariackie

01-10-2021

W dniu 29. 09. 2021 r. Komisja Oceny Wniosków w składzie:

  • Kinga Rabińska
  • Szymon Sobiepanek
  • Magdalena Wlazło

oraz na podstawie rekomendacji Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES, dokonała oceny wniosków nadesłanych do Konkursu Mini granty na zachodniopomorskie inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności – województwo zachodniopomorskie, który został sfinansowany ze środków otrzymanych w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 w programie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Przedstawiamy wyniki w załączonej tabeli [pdf]