Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. Krótkie podsumowanie

Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu. Wolontariat w szkole i nie tylko odbyło się w ramach Przystanku Wolontariat 4 grudnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Udział w forum wzięło około 100 przedstawicieli 20 szkół ze Szczecina i regionu. 
Wsparły nas również organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami: Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Stwoarzyszenie Refugees Szczecin, Fundacja "Dr Clown" Oddział w Szczecinie oraz Siostry Misjonarki Miłości. 

Młodzi wolontariusze podczas giełdy dobrych praktyk mieli okazję zaprezentować swoje najciekawsze inicjatywy oceniane przez wszystkich uczestników w trzech kategoriach: 

=>świeżość,innowacyjność; 
=>dobroczynność;
=>zdobywanie nowych umiejętności.

W kategorii świeżość i innowacje wyróżniona została inicjatywa "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości – szczecińskie szkoły dla potrzebujących"  wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie.

W kategorii zdobywanie nowych umiejętności wyróżniono wolontariuszy z Internatu Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  w Szczecinie, którzy działają na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka "Szczęśliwa siódemka".

W kategorii dobroczynność wyróżniono inicjatywę rejestracji potencjalnych dawców szpiku  #Komórkomania Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie.

Najwyżej notowaną inicjatywą w naszej giełdzie dobrych praktyk okazała się akcja "Podaruj dzieciom Iskierkę Radości – szczecińskie szkoły dla potrzebujących"  wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie.

Podziw i uznanie zespołu Centrum Wolontariatu w Szczecinie zyskało działanie "Od faktury do tektury, czyli jak powstaje książka dotykowa"  wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej STO w Szczecinie.

Forum zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Magdalena Zarębskiej-Kuleszy.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Szczecin oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego