Zapraszamy na nowy warsztat!

Serdecznie zapraszamy na warsztat: „Świat autyzmu – specyfika pracy z osobami autystycznymi i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ich rodzinami.”  Warsztat odbędzie się 25 lutego 2010 roku w godzinach od 16:00 do 20:00 w siedzibie Stowarzyszenia POLITES przy ul. Dworcowej 19 w lokalu nr 207. Chęć udziału prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@polites.org.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Do kogo adresowany jest warsztat?

Warsztat adresowany jest do wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku oraz do osób, które wykonują lub w przyszłości chciałyby wykonywać zawód pedagogiczny oraz do studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Uczestnicy warsztatu:

    * doświadczą jak osoby autystyczne odbierają świat zewnętrzny, co jest dla nich trudne, co je niepokoi, a także co jest odbierane jako miłe i dobre;

    * zdobędą podstawową wiedzę z zakresu zaburzeń autystycznych, Zespołu Aspergera oraz niepełnosprawności intelektualnej;

    * poznają metody i techniki pracy z osobami autystycznymi jak również główne zasady pracy z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi z wykorzystaniem różnych form pracy indywidualnej i grupowej. Dzięki różnego rodzaju ćwiczeniom, doświadczeniom i refleksjom uczestnicy będą mieli okazję przez chwilę zobaczyć świat oczami osoby autystycznej oraz w prosty sposób zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi.

Warsztaty poprowadzi pedagog rewalidacyjno-korekcyjny, terapeuta, na co dzień pracujący w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Osób z Autyzmem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Szczecinie, socjoterapeuta mgr Beata Wydmuch-Mruk.

Uwaga: Uczestnicy otrzymają przed warsztatem informacje dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, specyfiki pracy z osobami z autyzmem oraz pracy z rodziną osób z autyzmem, które będą podłożem merytorycznym warsztatu a także listę potrzebnych materiałów.

Koszty: Udział w warsztacie jest bezpłatny.