Stowarzyszenie POLITES powstało w 2002 roku, a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa „polites”, które można tłumaczyć jako „obywatel”. Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie w ramach którego działa Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, a także programy Przyszywana Babcia, Przyszywany Dziadek, Starszy Brat Starsza Siostra oraz Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Jesteśmy też organizacją posiadającą Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Jesteśmy jednym z założycieli i członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej oraz jednym z fundatorów Fundacji “Sektor3” w ramach której prowadzone jest Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.