#activeEUROPE

#activeEUROPE to długoterminowy projekt wolontariatu europejskiego w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Podczas pobytu trwającego od 10 do 12 miesięcy, grupa 21 wolontariuszy z różnych krajów europejskich wspiera pracę naszego Stowarzyszenia oraz współpracujących z nami szczecińskich przedszkoli. Ich pobyt to przede wszystkim przestrzeń do wzmacniania własnych kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych, w bardzo zróżnicowanym i międzykulturowym gronie. 

W ramach swoich działań wolontariusze organizują gry, zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat, wspierają działania przedszkoli i biura w zakresie ich codziennego funkcjonowania, nabywają i wzmacniają swoje kompetencje językowe oraz włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez np. organizację gier miejskich, uczestnictwo w lokalnych spotkaniach, włączania się w działania ekologiczne. 

Dzięki swoim działaniom, szczególnie przy współpracy z dziećmi i młodzieżą, dają im możliwość spotkania się z żywym językiem obcym, co wzmacnia jakość przyswajania nauki języków obcych oraz poczucie solidarności między kulturami – poprzez pokazywanie różnic i podobieństw oraz budowanie wzajemnego zrozumienia. 

Więcej informacji na temat projektu www.esc.polites.org.pl