Aktualności


Szkolne Kluby Wolontariusza

{loadposition centrum_wolontariatu} Szkolne Kluby Wolontariusza (SKW) pozwalają włączyć młodych ludzi w działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, i poprzez taką aktywność odkrywać ich zainteresowania i pasje. Ponadto utworzenie SKW umożliwia ująć spontaniczne przedsięwzięcia, akcje w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Poniżej znajduje się lista placówek, w których pracują przeszkoleni nauczyciele i pedagodzy, prowadzący Szkolne Kluby […]

Przeczytaj cały artykuł...


Leonard Cheshire Scotland – Kirkliston

Wolontariuszka - Dominika Puciłowska pracowała w organizacji udzielającej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Przeczytaj cały artykuł...


Youth and dynamism

Projekt Wolontariatu Europejskiego, w którym wolontariuszka pracowała w Centrum Informacji Młodzieżowej.

Przeczytaj cały artykuł...


Wolontariat Biznesu

Od 2006 do 2008 r. nasze Centrum Wolontariatu było brokerem (pośrednikiem) w innowacyjnym projekcie „Wolontariat pracowniczy – być bliżej ludzi”.

Przeczytaj cały artykuł...


Body and mind from music and sport

Wymiana miała na celu integrację młodych ludzi poprzez wspólne gry i zabawy, sport a także tworzenie teatru amatorskiego oraz różnego rodzaju przedsięwzięć artystycznych.  

Przeczytaj cały artykuł...


Tydzień z Afryką

Było coś dla ciała i coś dla ducha.

Przeczytaj cały artykuł...


On the mov(i)e

Polsko – holendersko - niemiecka grupa młodzieży przez dwa tygodnie podróżowała po Europie wynajętymi samochodami dokumentując swoją podróż.

Przeczytaj cały artykuł...


Equal chances

W ramach Wolontariatu Europejskiego Stowarzyszenie POLITES gościło dotychczas czwórkę wolontariuszy europejskich w ramach projektu "Equal Chances - mieć równe szanse".

Przeczytaj cały artykuł...


Creative Expression through Sports and Art

Działania wymiany koncentrowały się na różnorodnych formach ekspresji wyrażanej poprzez sport i sztukę.

Przeczytaj cały artykuł...


Pełną djembą

Warsztaty wyrobu i gry na bębnach djembe były finansowane w ramach Programu Make a Connection – Przyłącz się. Oprócz nauki wyrobu instrumentu warsztaty miały na celu integrację młodzieży poprzez wspólną pracę i naukę.

Przeczytaj cały artykuł...