Aktualności


EU Integration within the Fieldwork of Sport

Tematem projektu był sport i młodzież w Unii Europejskiej. Dowiedzieliśmy się o sposobach w jaki do sportu i pracy z młodzieżą podchodzi się w krajach, biorących udział w wymianie.

Przeczytaj cały artykuł...


Sommerakademie in Glashagen

Ideą przyświecającą niemieckim organizatorom projektu było stworzenie obozu - akademii, w której uczestnicy poprzez zajęcia praktyczne i teoretyczne, a także codzienne obcowanie z rówieśnikami z innych krajów, poszerzą swoje zasoby wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji i ekspresji.

Przeczytaj cały artykuł...


Creative expression

Polsko - belgijska wymiana młodzieży pokazała jakie są alternatywne formy spędzania wolnego czasu, między innymi w postaci zajęć artystycznych, sportowych, teatralnych, plastycznych i wielu innych.

Przeczytaj cały artykuł...


The Unknown Angels of the Purple World

Seminarium, które odbywało się w Izmirze w Turcji było poświęcone problemom migracji oraz sytuacji młodych kobiet, które decydują się lub też  zostają zmuszone do przeprowadzki z małych ośrodków wiejskich do dużych miast.

Przeczytaj cały artykuł...


Ekologia bez granic

Rajd rowerowy miał na celu przede wszystkim promowanie ekologii, zachowań ekologicznych, ale także integrację młodzieży i społeczności rejonów przygranicznych.

Przeczytaj cały artykuł...


Dziecioland

Dziecioland to organizowany corocznie (od roku 2003) przez Stowarzyszenie a koordynowany przez Karolinę Zblewską Dzień Dziecka organizowany dla dzieci mieszkających w Kulicach k. Nowogardu.

Przeczytaj cały artykuł...


United Europe without Stereotypes

Projekt miał służyć wzajemnemu poznaniu młodych ludzi z różnych krajów, wymianie opinii i doświadczeń dotyczących wszelkich form dyskryminacji występujących we współczesnej Europie.

Przeczytaj cały artykuł...


Equal action

W czasie wymiany poruszana była problematyka HIV/AIDS. Uczestnicy rozmawiali na temat problemów związanych z tym zjawiskiem w ich krajach a także w ujęciu globalnym.

Przeczytaj cały artykuł...


Для участников | For Participants

{loadposition stp} RU Study Tours to Poland (STP) – это обучающие визиты в Польшу для студентов, молодых специалистов и профессионалов из стран Восточной Европы. Визиты служат знакомству с Польшей и обмену опытом в области демократических и рыночных преобразований, построения государства права, развития местных сообществ и гражданских инициатив.     Ассоциация POLITES Ассоциация POLITES была основана […]

Przeczytaj cały artykuł...


Wizyta studyjna studentów (2009)

{loadposition stp} Data: 13-23 listopada 2009 r. Stowarzyszenie POLITES już po raz trzeci zorganizowało wizytę studyjną w ramach ogólnopolskiego programu Study Tours to Poland. Tym razem na zaproszenie stowarzyszenia do naszego miasta przyjechało dziesięć osób, studentów z Rosji (Sankt Petersburg), Białorusi (Mińsk, Bereza, Dzierżyńsk) oraz Ukrainy (Charków, Kijów, Odessa, Gorliwka, Tarasiwka). Podczas dziesięciu dni wizyty […]

Przeczytaj cały artykuł...