Zasady

02-02-2010

{loadposition wolontariat_europejski}


Na Wolontariat Europejski (EVS) może pojechać każdy, niezależnie od pochodzenia, wykształcenia, wiary czy statusu majątkowego. Co ważne, nie trzeba też znać języka. Koszty podróży, koszty związane z przygotowaniem do wyjazdu, koszty pobytu na projekcie (wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wsparcie językowe, transport lokalny, kieszonkowe) oraz koszty udziału w szkoleniach pokrywa program Erasmus+.

Długość pobytu za granicą:

WYJAZDY KRÓTKOTERMINOWE: trwające od 2 tygodni do 2 miesięcy przeznaczone są  głównie dla tzw. osób z mniejszymi szansami (tj. niepełnosprawnych, pochodzących z małych miejscowości, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, nigdy nie będących poza granicami Polski) oraz dla osób chcących uczestniczyć w wolontariatach grupowych (tj. takich, które jednocześnie angażują co najmniej 10 wolontariuszy)

WYJAZDY DŁUGOTERMINOWE: trwające od 2 do 12 miesięcy przeznaczone dla osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. To jest jedyny warunek.

Co można robić na wolontariacie?

A co chciał(a)byś robić? Obserwować ptaki? Pływać z delfinami? Tworzyć ścieżki edukacyjne? Pracować w przedszkolu? W centrum informacji młodzieżowej? Pomagać w organizacji koncertów? Pracować w radiu? Pomagać w opiece nad osobami niepełnosprawnymi? Robić warsztaty dla imigrantów? Pracować z mniejszościami narodowymi i etnicznymi? Pomagać w zajęciach w klubie młodzieżowym? Uczestniczyć w akcjach informacyjnych i kampaniach społecznych? Tworzyć spektakle teatralne? Pomagać w organizacji festiwali? Jeszcze coś innego? NIE MA PROBLEMU! Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia i ilość organizacji, które goszczą wolontariuszy!

Dokąd mogę wyjechać?

Przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, ale jeśli interesuje cię egzotyka możesz spróbować swych sił np. w Maroku, Rosji, Ukrainie, Turcji, Egipcie, Gruzji itd. Wszystko zależy od Ciebie.

Czym nie jest EVS?

  • nie jest tylko wyjazdem turystycznym,
  • nie jest tylko kursem językowym,
  • nie jest płatną pracą ani wyjazdem zarobkowym.