LAS laboratorium aktywności i samorządności

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie POLITES we współpracy z Partnerami: Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka pod patronatem PUM w Szczecinie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

LAS to laboratorium demokracji, którego doświadczenia mają służyć uczestnikom do angażowania się w sprawy społeczności szkolnej i nabywania kompetencji. Projekt dotyczy samorządności uczniów i polega na wdrożeniu budżetu partycypacyjnego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022.

W roku szkolnym 2022/2023 szkolne budżety partycypacyjne wdrażamy w Szkole Podstawowej nr 41 im. Maksymiliana Golisza z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Celem projektu jest wzmacnianie autentycznego uczestnictwa młodych ludzi. Szkolny budżet partycypacyjny jest narzędziem, które wzmacnia samorządność i pozwala uczniom współdecydować. Uczniowie i uczennice określają potrzeby, kreują pomysły i współdecydują na jakie działania, inwestycje przeznaczyć środki finansowe. Proces wdrażania budżetu partycypacyjnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej obejmuje:

1.Lekcje o samorządności dla wszystkich uczniów szkoły.

2. Prace zespołu roboczego. Zespół roboczy to grupa uczniów i uczennic, którzy zgłosili się do projektu, a także chętni dorośli członkowie społeczności szkolnej. Zespół roboczy systematycznie spotyka się z koordynatorem szkolnym i mentorem pracując nad procesem wdrażania budżetu. To właśnie zespół roboczy wypracowuje harmonogram, regulamin, określa sposób weryfikacji i wyboru projektów. Zespół roboczy wspiera osoby chcące zgłosić projekt do budżetu poprzez generowanie pomysłów, punkt informacyjny, warsztaty pisania wniosków, konsultacje, ect. Uczniowie i uczennice tworzący zespół uczestniczą w warsztatach kompetencyjnych i outdoorowych (teambuliding). Ostatnim etapem jest współpraca z autorami wybranych projektów i ich realizacja.

3. Badania ilościowe i jakościowe nad samorządnością w szkołach. We współpracy z Instytutem Socjologii US i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli prowadzimy badania jakościowe nad samorządnością, w których uczestniczą uczniowie- członkowie zespołu roboczego i uczniowie zgłaszający projekty. Badania ilościowe nad samorządnością realizowujemy w szczecińskich szkołach.

Projekt LAS i narzędzie jakim jest budżet partycypacyjny tworzy młodym ludziom okazje do aktywnego uczestnictwa, wpływu, wskazywania tego co jest ważne, potrzebne, a także do dyskusji i współdecydowania o tym co może zaistnieć czy zadziać się w szkole. Możliwość realnego wpływu na rzeczywistość szkolną przyczynia się do wzrostu poczucia sprawstwa u młodych ludzi, a szkoła zyskuje instrumenty odpowiadające potrzebom uczniów i uczennic.

W pierwszej części projektu szkolny budżet partycypacyjny wdrażaliśmy w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie oraz w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. W publikacji dzielimy się doświadczeniami z procesu i rezultatami działań.

Obserwuj projekt na bieżąco i zobacz jak uczniowie wdrażają szkolne budżety partycypacyjne:

fanpage projektu LAS- laboratorium aktywności i samorządności na portalu facebook.

Insta – profile projektu LAS – laboratorium aktywności i samorządności prowadzone przez uczniów

LO V : love_las_2022

SP 41: lasowe41

We współpracy ze Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie zrealizowaliśmy badania jakościowe dotyczące samorządności w szkole. Opublikowaliśmy raport z badań jakościowych o samorządności w szkole, część pierwsza. Badania jakościowe są kontynuowane we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

W ramach projektu „LAS- laboratorium aktywności i samorządności” opracowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące samorządności w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Scenariusze lekcji o samorządności:

Scenariusz lekcji o samorządności dla klas IV, V i VI szkół podstawowych.

Scenariusz lekcji o samorządności dla klas VII, VIII szkół podstawowych i dla szkół ponadpodstawowych.

Amanita i leśne dzieci. Z myślą o dzieciach uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych i ich zaangażowaniu stworzyliśmy bajkę, której bohaterowie wspólnie działają w ważnej dla nich sprawie. Bajka jest wydana w formie Teatru Kamishibai.

Pracujesz z dziećmi i chcesz przedstawić tę bajkę? Napisz do nas na biuro@polites.org.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.