Mapa Wolontariatu

Poznaj organizacje i instytucje z regionu, które współpracują z wolontariuszami. Aby wybrać interesujący obszar działania kliknij na biały kwadrat (na szarym pasku Mapy wolontariatu) i zaznacz rodzaj działalności. Możesz też szukać ofert wolontariatu według lokalizacji.

Pomoc prawna
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
Kultura/sztuka
Pomoc dzieciom i młodzieży       Ekologia 

Turystyka/sport

 Pomoc osobom zagrożonym socjalnie, bezdomnym                       Pomoc osobom starszym/chorym