Mapa Wolontariatu

Pomoc prawna
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
Kultura/sztuka
Pomoc dzieciom i młodzieży       Ekologia 

Turystyka/sport

 Pomoc osobom zagrożonym socjalnie, bezdomnym                       Pomoc osobom starszym/chorym