Członkowie stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni:

 • Anna Biały
 • Emilia Dąbrowska
 • Anna Graczyk-Osowska
 • Agnieszka Kaczmarek
 • Adrianna Kluczyńska
 • Damian Kruczkowski
 • Kalina Kukiełko
 • Przemysław Landowski
 • Ewelina Sobecka
 • Katarzyna Michałek
 • Sławomir Muzioł
 • Olesia Nezyva
 • Paweł Sikora
 • Szymon Sobiepanek
 • Wojciech Spychała
 • Marta Stachura
 • Jakub Sztombka
 • Krzysztof Tomanek
 • Bartosz Wilk
 • Magdalena Wlazło
 • Enea Jorgji
 • Anna Lang

Członkowie honorowi:

 • Łukasz Jurczyński
 • Teresa Lipko
 • Anna Mazurkiewicz
 • Ewelina Putresza
 • Grzegorz Rygielski
 • Karolina Zblewska

Członkowie wspierający

 • Przemysław Bolin

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Biały – Prezeska Zarządu

Kalina Kukiełko – Członkini Zarządu

Katarzyna Michałek – Członkini Zarządu

Jakub Sztombka – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Przemysław Landowski– Przewodniczący

Enea Jorgji – Członek Komisji Rewizyjnej