Razem Możemy Więcej

Projekt “Razem możemy więcej” to działanie na rzecz cudzoziemców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji opuścili swój kraj i poszukują schronienia na terenie Szczecina. W ramach wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia POLITES, Związku Ukraińców w Polsce Oddział Zachodniopomorski, Stowarzyszeniem Mi-Gracje oraz Wojewódzkim Urzędem w Pracy w Szczecinie, nasze wsparcie organizujemy wokół dzieci i młodzieży w wieku 7 do 18 lat. 

Celem naszego działania jest włączenie w różne inicjatywy przybyłe dzieci i młodzież poprzez organizację warsztatów, spotkań, wydarzeń i spotkań integracyjnych, pozwalających na odnalezienie na nowo swoich zainteresowań, pasji i nabyciu nowych, rówieśniczych oraz międzynarodowych znajomości. 

Zadanie prowadzone jest w ramach programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki otrzymanemu wsparciu wspieramy dzieci i młodzież m.in. poprzez organizację warsztatów kulturalnych, teatralnych, plastycznych, krajoznawczych – szczególnie o tematyce polsko- ukraińskiej, wyposażamy dzieci i młodzież w niezbędne kursy, materiały szkolne i plastyczne, finansujemy spotkania integracyjne oraz włączamy w działania wolontariackie wszystkich zainteresowanych.