Społeczna odpowiedzialność biznesu

24-01-2010

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to strategia, według której przedsiębiorstwa  dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną. To  taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Jedną z możliwych form realizowania strategii w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim jest nawiązanie szerszej współpracy z naszą organizacją od 2002 roku działającą w sferze pożytku publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy dla firm i przedsiębiorstw.

Więcej informacji o możliwościach współpracy udziela Agnieszka Księżopolska, tel. 608 492 599, e- mail: agnieszka.ksiezopolska@polites.org.pl