Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia POLITES są opublikowane w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego.
Wyszukiwarka sprawozdań dostępna jest pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Aby zobaczyć dokumenty Stowarzyszenia POLITES wystarczy w polu nazwa wpisać POLITES, a w polu KRS: 0000134083.