Starszy Brat Starsza Siostra

Program skierowany jest do dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z rodzin niepełnych. Pomoc może im okazać dorosły wolontariusz lub wolontariuszka (czyli "starszy brat" lub "starsza siostra"), który co najmniej przez rok będzie się opiekował młodszym od siebie dzieckiem, wspierał je w nauce, spędzał z nim wolny czas, podnosił jego samoocenę. Dobór dzieci i wolontariuszy lub wolontariuszek odbywa się z akceptacją rodziny. Spotkania z dzieckiem odbywają się co najmniej przez 2 godziny raz w tygodniu.

Wolontariusze w Programie SBSS działają na zasadach mentoringu – dają dzieciom wsparcie, służą dobrym przykładem i spędzają regularnie czas wolny.