Program skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 6 – 12 lat znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z rodzin niepełnych.

Pomoc może im okazać dorosły wolontariusz (czyli “starszy brat” lub “starsza siostra”), który co najmniej przez rok będzie się opiekował młodszym od siebie dzieckiem, wspierał je w nauce, spędzał z nim wolny czas, podnosił jego samoocenę. Dobór dzieci i wolontariuszy odbywa się z akceptacją rodziny.

Bardzo istotne, że ten program nie jest “zamiast” rodziny. Wolontariusz spotyka się bowiem z dzieckiem przede wszystkim w domu u dziecka, bo przecież dziecko żyje w rodzinie, tam szuka swojego szczęścia. Dlatego obok relacji dziecko – wolontariusz, nieoceniony jest wpływ wolontariusza na relacje ze wszystkimi domownikami.

Spotkania z dzieckiem odbywają się co najmniej przez 2 godziny raz w tygodniu.

Dzieci do Programu można zgłaszać:

  1. mejlowo (biuro@polites.org.pl) z krótkim opisem sytuacji, wiekiem dziecka i danymi do kontaktu,
  2. telefonicznie (91 450 11 46)
  3. osobiście w biurze stowarzyszenia.

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów szkolnych do zgłaszania dzieci potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Ankieta zgłoszeniowa do programu