Szkolenie on-line dla koordynatorów | Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line pn. Współpraca z wolontariuszami od A do Z

Termin: 17 marca  (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00 Platforma Zoom

Aby wziąc udział w szkoleniu wystarczy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Liczba wolnych miejsc: 15 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach.

 Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

– aspekty prawne dotyczące wolontariatu,

– rekrutacja wolontariuszy,

– planowanie pracy wolontariuszy,

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,

– współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 16 marca do godz. 12:00.

Osoby prowadzące: Ania Biały i Kasia Michałek

Centrum Wolontariatu jest współfinansowane przez Miasto Szczecin.

Zobacz również